“Znanje in ustvarjalnost v domačih in mednarodnih raziskavah kriminologije, kaznovalnega prava in kriminalitetne politike; razširjanje spoznanj za prihodnost”

Posvet: Neustavnost hrambe prometnih podatkov: posledice razveljavitve ZEKom-1 v praksi

< Torkovo srečanje: pogajanja o priznanju krivde
12.08.2014

Sodišče Evropske unije je v združenih primerih C-293/12 in C-594/12 dne 8.4.2014 odločilo, da je Direktiva o hrambi prometnih podatkov neveljavna. Temu je sledilo Ustavno sodišče RS in z odločbo U-I-65/13-19 z dne 3.7.2014 razveljavilo člene Zakona o elektronskih komunikacijah, ki se nanašajo na hrambo prometnih podatkov in naložilo operaterjem uničiti vse podatke, ki se hranijo na podlagi razveljavljenih določb.

Kaj konkretno sledi? Kaj bo s kazenskimi postopki, ki so v teku pred sodišči? Kakšna naj bo prihodnja bolj sorazmerna ureditev hrambe podatkov? O teh in drugih vprašanjih na inavguralnem posvetu projekta, ki ga Inštitut za kriminologijo organizira skupaj z 

Društvom za kazensko pravo in kriminologijo pod organizacijskim vodstvom dr. Cirila Keršmanca, člana projekta Pravo v dobi velikega podatkovja:

http://podatkovje.blogspot.com

Program:

http://www.inst-krim.si/fileadmin/user_upload/Vabilo_posvet_ZEKom-razveljavitev_koncno.pdf


Konference in seminarji

Predstavitev poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016

Vabilo na Predstavitev Poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016 (Fundamental Rights...

Novela KZ-1E: Odprava kazni dosmrtnega zapora

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za kazensko...

Gradnja novega zapora

Inštitut za kriminologijo skupaj z Društvom za kazensko pravo in kriminologijo organizira posvet z...

Raziskovalne notice

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani...

Sramotilni steber Jona Ronsona z Alešem Završnikom

Sramotilni steber je bil nekoč zelo pogosta kazen za opravljivce, lažnivce, krivoprisežnike in...

Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?

 Vabilo na kolokvij  PRAVO V DOBI VELIKEGA PODATKOVJA: Ali lahko računalnik sodi bolje...